Zašto najam uređaja?

Svaka tvrtka koja želi učinkovito upravljati troškovima ispisa, bez ulaganja kapitala u kupnju ispisnih rješenja, izabrat će opciju najma uređaja.
Jedan od benefita kod ugovaranja najma printera ili multifunkcijskog uređaja je da korisnik više ne brine o opskrbi uređaja tonerom, popravcima i nepredviđenim troškovima.
Putem alata za daljinsko praćenje (e-Maintenance) uređaji sami dojavljuju svoje potrebe za tonerom, eventualne kvarove ili zastoje a isto tako i stanje brojača. To osigurava brzu intervenciju te kontinuitet u radu korisnika.

Premium paket usluga uključen u cijenu najma

 • dostava i ugradnja tonera te posuda otpadnog tonera
 • redovni i izvanredni servisi
 • dostave i instalacije uređaja
 • integracija uređaja na IT sustav
 • naknadne instalacije i podešavanja skeniranja i ispisa prema željama korisnika
 • aktivni nadzor statusa uređaja i grešaka preko integriranog sustava
 • odaziv na zastoj ili kvar u ugovorenom roku (od 4 sata na više)
 • periodički preventivni pregled i čišćenje uređaja
 • telefonska tehnička podrška
 • zamjenski uređaj ukoliko kvar nije moguće otkloniti na licu mjesta

 

Benefiti najma

 • transparentan mjesečni i godišnji pregled troškova
 • najam je knjigovodstveno 100% priznati trošak
 • nema početnog ulaganja u skupu opremu
 • briga o funkcionalnosti uređaja, opskrbi tonerom i kontinutetu u radu prepuštena je najmodavcu
 • Zaobiđite visoke troškove nabave novih uređaja zbog male količine mjesečnog ispisa.
 • Ne brinite o tonerima i rezervnim dijelovima - dostavljamo ih na Vašu adresi i prije nego što se isprazne.
 • Kontinuirana podrška - Naši iskusni tehničari stoje Vam na raspolaganju u slučaju bilo kakvih poteškoća.

Najam multifunkcijskih uređaja

Ugovaranjem najma korisnik dobiva mogućnost kontrolirane i brze zamjene uređaja sukladno stvarnim i trenutnim potrebama tvrtke.

Instalirani i konfigurirani uređaji osiguravaju zahtjeve korisnika za sigurnim ispisom i protokom dokumenata.

U fazi tranzicije na nova isporučena ispisna rješenja, kontinuirano pratimo jesu li korisnički zahtjevi u potpunosti zadovoljeni. Ugovoreni najmovi fleksibilni su jer se ispisna rješenja mogu nadograđivati i na taj način pratiti potrebe korisnika tijekom cijelog trajanja najma.